Trenéři

  • Trenéři pálky – Jeffrey Charles Barto, Ryan Johannes Johnson,  David Sklenář,  Tomáš Svoboda, Pavel Jozek, Kamil Pejchal,  Tereza Šustrová, Jan Gregor a další  hosté
  • Trenéři nadhazovačů – Jeffrey Charles Barto, Ryan Johannes Johnson, Lukáš Pacal, Pavel Jozek, Lukáš Hlouch a další hosté 
  • Trenéři chytačů – Kamil Pejchal, Tereza Šustrová, Pavel Jozek a další hosté