Trenéři

  • Trenéři pálky – Miroslav Křivánek a další hosté
  • Trenéři nadhazovačů – Lukáš Hlouch, Pavel Jozek a další hosté
  • Trenéři chytačů – Kamil Pejchal, Martin Mazura, Robin Vávra a další hosté

Na webové stránky budou přidány další kontakty, které budou známy a potvrzeny