Trenéři

  • Trenéři pálky – Jeff Barto, Jan Gregor, Miroslav Křivánek, Patrik Kadrnožka
  • Trenéři nadhazovačů – Jeff Barto, Pavel Jozek, Lukáš Hlouch a další hosté
  • Trenéři chytačů – Kamil Pejchal, Patrik Kadrnožka a další hosté

Na webové stránky budou přidány další kontakty, které budou známy a potvrzeny