Trenéři

  • Trenéři pálky – Jeffrey Charles Barto, Ryan Johannes Johnson, Patrik Kadrnožka, Jan Gregor a další  hosté
  • Trenéři nadhazovačů – Jeffrey Charles Barto, Ryan Johannes Johnson, Lukáš Pacal, Pavel Jozek a další hosté 
  • Trenéři chytačů – Kamil Pejchal, Patrik Kadrnožka a další hosté

Na webové stránky budou přidány další kontakty, které budou známy a potvrzeny